Innen: Wiki Grepolis HU
(Küldetés célok)
(Küldetés célok)
 
(15 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
5. sor: 5. sor:
 
=A változások összefoglalása=
 
=A változások összefoglalása=
  
The main goal of the island quest rework was to scale island quests better with player progression, to make quests more challenging and rewards more valuable. Additional focus was put on removing some inconveniences and blockers, as well as improving the overall layout of the feature to make it more understandable and convenient.  
+
A finomítás fő célja az volt, hogy a rendszer jobban idomuljon ahhoz, hogy a játékosok igényei megváltoznak, ahogy egyre nagyobbak lesznek (játékos stádium). Szeretnénk, ha a küldetések akkor is kihívásokkal teliek lennének, és a jutalmak is értékesebbek. Emellett ki kellett iktatni néhány kellemetlenséget vagy blokkoló tényezőt, továbbá az egész kinézetét módosítani szerettük volna, hogy könnyebben kezelhetőbb és érthetőbb legyen.  
  
 
== Lépések ==
 
== Lépések ==
  
The changes were implemented in several iterations, to allow for testing and changes after player feedback. Some iterations were only available for beta testing while others were also implemented on live worlds.  
+
A változásokat több lépcsőben vezettük be, hogy lehetőségünk legyen a tesztelésre és meg tudjuk hallgatni a játékosok visszajelzését. Egyes lépcsők csak a béta világokon voltak aktívak, míg mások már élő világokban is bevezetésre kerültek.  
  
 
'''Első lépés'''
 
'''Első lépés'''
  
With the first iteration, the use of mythical units for quests asking to dispatch troops was enabled, calculation for coins of war and wisdom were changed to take world speed into consideration and unit reinforcement effects were adjusted to allow for better scaling.  
+
Első lépésként lehetővé tettük, hogy mitológiai egységet is lehessen küldeni a küldetésbe, ha egységeket kért, illetve módosítottuk az érmék számítási rendszerét, hogy a világ sebességét is figyelembe vegye, továbbá az egység erősítések skálázásán módosítottunk, hogy kiegyenlítettebb legyen.  
  
Additional adjustments were made to the way the difficulty of each quest is determined. Only the biggest city on an island is taken into account so that newly founded cities won't result in easy quests and hence less valuable rewards.  
+
További módosításokat hajtottunk végre a tekintetben, hogy miként határozzuk meg a küldetés nehézségét. Csak a legnagyobb város pontszáma számít a szigeten, így újonnan alapított kis városok nem befolyásolják a nehézséget, így a jutalmak értékét sem.  
  
 
'''Második lépés'''
 
'''Második lépés'''
  
For the second iteration, island quest difficulty calculations were changed to be determined by game progression. The goal was to achieve a better scaling of quests and rewards. From 250,000 points onward, new challenges and better rewards are offered.  
+
Második elemként módosítottunk a nehézségen, hogy a játékos stádiumát is figyelembe vegye. A cél az volt, hogy jobb egyensúlyt érjünk el kihívás és jutalom tekintetében. 250,000 ponttól új kihívások és jobb jutalmak várnak rád.  
  
Furthermore several in-game rewards were adjusted to allow for better balancing, e.g. with resource bonuses regaining value in later game phases. A special focus was put on island quest rewards to ensure that their value remains similar across all reward types, to not push players to only finish certain quests and drop others.  
+
A jobb egyensúly érdekében módosítottunk több játékon belüli hatást, pl. nyersanyag bónuszok így később is értékesek lehetnek. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden jutalom értékes legyen a játék több helyzetében is, hogy ne csak néhány adott küldetésjutalomra hajtsanak az emberek.  
  
 
'''Harmadik lépés'''
 
'''Harmadik lépés'''
  
In the third iteration, the algorithm that defines when and how often island quests appear was adjusted to enable everyone who was absent for longer periods of time to start working on island quests soon after their return to the game.  
+
Itt azt az algoritmust módosítottuk, amely a gyakoriságot határozza meg, így pl. ha valaki sokáig nem lépett be, egyből vár már rá egy megoldandó küldetés.  
  
 
'''Negyedik lépés'''
 
'''Negyedik lépés'''
  
In the fourth iteration, feedback was considered and several bonus effects became non-stackable after these effects became too powerful when activating several at the same time.  
+
A begyűjtött visszajelzésekre fókuszálva a hatásokat akként írtuk át, hogy az értékeik ne adódjanak össze, hanem csak a legerősebb legyen aktív, mert különben túl erősek voltak együtt alkalmazva.  
  
 
'''Ötödik lépés'''
 
'''Ötödik lépés'''
  
With the fifth iteration, quests will be moved to appear inside the regular quest log. This change enables everyone to see all island quests at a glance, instead of being required to check the city overview for new available quests.  
+
Ezzel a lépéssel fogjuk majd (a jövőben) a küldetéseket a küldetés listába olvasztani. Onnantól majd nem kell az áttekintőket nézegetni, hogy van-e küldetés, vagy a szigeteket bújni, hanem egyből látni lehet. - ez a lépés még nem valósult meg, de folyamatban van.
 
 
  
 
== Összehasonlító táblázat ==
 
== Összehasonlító táblázat ==
  
The list of individual changes to items, calculations and effects is exhaustive. The following list should give you an overview about the most important changes.  
+
Az egyes változtatások a tárgyak, számítások és hatások tekintetében elég hosszú, de az alábbi lista áttekintést nyújt arra nézve, hogy mire számíthatsz.  
  
  
46. sor: 45. sor:
 
!Új rendszer
 
!Új rendszer
 
|-
 
|-
|'''Quest objective: Rally Troops'''
+
|'''Küldetés cél: küldj egységeket'''
|No mythical units can be sent.  
+
|Mitológiai lények nem küldhetőek.  
  
Objective asks for a certain amount of troops to be dispatched.  
+
A cél arra kér, hogy adott mennyiségű egységet küldj el a célba.  
|Mythical units can be sent.  
+
|Mitológiai lények elküldhetők.  
  
Objective asks for troops equivalent to population amount to be dispatched.
+
A cél arra kér, hogy adott lakosság igényű egységet küldj.
 
|-
 
|-
|'''Difficulty calculation for Island Quests'''
+
|'''Szigetküldetések nehézségének számolása'''
|Average points accumulated with all cities on an island are used to determine difficulty.  
+
|Nehézséget a szigeten lévő városok átlagpontja határozta meg.  
|Points accumulated with farthest progressed city on an island is used to determine difficulty.  
+
|A szigeten lévő legnagyobb pontszámú sziget pontja határozza meg.  
 
|-
 
|-
|'''Possible difficulty levels for quests'''
+
|'''Küldetéseknél lehetségesek a nehézségi szintek'''
 
|18
 
|18
 
|24
 
|24
 
|-
 
|-
|'''Game progression levels'''
+
|'''Játékos stádium szintek'''
 
|3
 
|3
 
|4  
 
|4  
 
|-
 
|-
|'''Quest appearance intervals'''
+
|'''Küldetések megjelenési intervalluma'''
|2, 4 or 8 hours
+
|2, 4 vagy 8 óra
Dependent on game progression level.
+
A játékos stádiumától függően.
|2, 4, 8 or 12 hours
+
|2, 4, 8 vagy 12 óra
Dependent on game progression level.
+
A játékos stádiumától függően.
 
|-
 
|-
|'''Quests after more than 24 hours of absence'''
+
|'''Küldetések, mikor 24 órája nem léptél be'''
|Appeared only after set interval.
+
|Csak az adott idő elteltével jelent meg.
|At least one quest available after login.
+
|Legalább egy küldetés ott lesz bejelentkezés után.
 
|-
 
|-
|'''Maximum amount of quests present at the same time'''
+
|'''Egyszerre elérhető küldetések száma'''
 
|10
 
|10
 
|6
 
|6
 
|-
 
|-
|'''Maximum amount of quests accepted at the same time'''
+
|'''Egyszerre elfogadott küldetések maximum száma'''
 
|4
 
|4
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
|'''Areas to determine available island quests'''
+
|'''Terület, ahol láthatod, hogy elérhető egy küldetés'''
|City overview & island
+
|Város áttekintő és sziget
|City overview, island & quest log
+
|Város áttekintő, sziget és küldetés lista
 
|}
 
|}
  
95. sor: 94. sor:
 
== Elemek ==
 
== Elemek ==
  
The following items had their values adjusted when given through in-game events and island quests. This does '''not''' affect items obtained via promotions or shop offers. Furthermore there are different calculations for coin rewars earned through island quests.
+
Az alábbi tárgyak, elemek értékeit módosítottuk, amikor szigetküldetés révén szerzed meg őket. Ez azonban '''nem''' érinti őket, ha promóció vagy bolt révén jutsz hozzájuk. Illetőleg eltérő érme mérték számlálót vezettünk be a szigetküldetésekor.
  
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
111. sor: 110. sor:
 
|-
 
|-
 
|align="Center" |[[File:currency_coins_of_wisdom.png|50px]] [[File:currency_coins_of_war.png|50px]] [[File:currency_coins_of_both.png|50px]]
 
|align="Center" |[[File:currency_coins_of_wisdom.png|50px]] [[File:currency_coins_of_war.png|50px]] [[File:currency_coins_of_both.png|50px]]
|Szorzó: Item level
+
|Szorzó: Elem szint
|Szorzó: Item level, world speed
+
|Szorzó: Elem szint, világ sebesség
 
|-
 
|-
 
|align="Center" |[[File:Instant_resources_wood.png|50px]] [[File:Instant_resources_stone.png|50px]] [[File:Instant_resources_iron.png|50px]] [[File:Instant_resources_all.png|50px]]
 
|align="Center" |[[File:Instant_resources_wood.png|50px]] [[File:Instant_resources_stone.png|50px]] [[File:Instant_resources_iron.png|50px]] [[File:Instant_resources_all.png|50px]]
|Szorzó: Item level, world speed
+
|Szorzó: Elem szint, világ sebesség
|Szorzó: Item level,  
+
|Szorzó: Elem szint,  
world speed, game progression
+
világ sebesség, játék stádium
 
|-
 
|-
 
|align="Center" |[[File:Resource_boost_wood.png|50px]] [[File:Resource_boost_stone.png|50px]] [[File:Resource_boost_iron.png|50px]] [[File:Resource_boost_all.png|50px]]  
 
|align="Center" |[[File:Resource_boost_wood.png|50px]] [[File:Resource_boost_stone.png|50px]] [[File:Resource_boost_iron.png|50px]] [[File:Resource_boost_all.png|50px]]  
|50% per effect
+
|50% hatásonként
|250% per item level
+
|250% elem szintenként
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
  
 
== Erősítések számítása ==
 
== Erősítések számítása ==
  
Base values of some Unit Reinforcement effects were increased in order to keep them balanced throughout all progression levels and gained unit amounts close to previously known numbers.
+
Az egység erősítések alapértékét megnöveltük, hogy egyensúlyban maradjon a játék minden stádiumában, ám a kapott egységek hasonlítsanak a korábban szerzett értékekre.
  
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
!width="50px" | '''Item'''
+
!width="50px" | '''Tárgy'''
!width="90px" | '''Base value (old)'''
+
!width="90px" | '''Alapérték (régi)'''
!width="90px" | '''Base value (new)'''
+
!width="90px" | '''Alapérték (új)'''
 
|-
 
|-
 
|align="center"|[[File:Unit_training_boost_slinger.png]]
 
|align="center"|[[File:Unit_training_boost_slinger.png]]
153. sor: 151. sor:
 
|}
 
|}
  
The values of Unit Reinforcement effects are determined as follows:  ''base value*world speed*game progression factor''.
+
Az alábbiak szerint határozzuk meg az értékeket:  ''alapérték*világ sebesség*játékos stádium faktor''.
  
 
=Nehézségi szintek és jutalmak=
 
=Nehézségi szintek és jutalmak=
  
The main focus of the island quest rebalancing was to make sure that quests remain equally challenging and rewarding throughout all levels. Therefore a big portion of changes was made in regards to difficulty levels and rewards.  
+
A szigetküldetés kiigazításának fő célja, hogy biztosítsuk, a küldetések a játék minden stádiumában azonos módon kihívást nyújtanak és jutalmakat biztosítanak. Ezért nagy hangsúly volt a nehézség beállításán és a jutalmak nehézséghez rendelésén.  
  
== Quest difficulty ==
+
== Küldetés nehézség ==
  
 
A küldetés nehézségét a játékos stádiumának szintje és a szigeten található legnagyobb pontszámú városának stádiumának szintje határozza meg.  
 
A küldetés nehézségét a játékos stádiumának szintje és a szigeten található legnagyobb pontszámú városának stádiumának szintje határozza meg.  
186. sor: 184. sor:
 
|}
 
|}
  
Previously there were only 3 progression levels in place. This amount has now been increased to 4.  
+
Korábban csak három stádium volt, de ezt most négyre emeltük.  
Additionally a 10th challenge factor was added that is used to better determine the rewards for each quest.  
+
Emellett bevezettünk 10 kihívási szintet, hogy az egyes küldetések jutalmát jobban meg tudjuk határozni.  
  
 
+
Továbbá immár nem a sziget városainak átlag pontszáma számít, hanem a legnagyobb városé, az alapján határozzuk meg a nehézséget.
Furthermore the required city points for each level have been adjusted to no longer take the average amount of points across all cities on an island into consideration. Just the biggest city on each island is used to determine the challenge factor for quests on that island.
 
  
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
243. sor: 240. sor:
 
== Jutalmak változásai ==
 
== Jutalmak változásai ==
  
All rewards should be equally valuable across all game stages to prevent cherry-picking of quests.  
+
Minden küldetésnek értékesnek kell lennie, mindegy, hogy mely játék stádiumban jársz.  
  
The following table shows old and new reward types and their effects for comparison.  
+
Az alábbi táblázat mutatja, hogy milyen jutalmak jártak régen és mire cseréltük le / módosítottuk őket.  
  
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
 
{|class="wikitable" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1"
!colspan="2"| '''Reward Type'''
+
!colspan="2"| '''Jutalom Típusa'''
!'''Reward (old)'''
+
!'''Jutalom (régi)'''
!'''Reward (new)'''
+
!'''Jutalom (új)'''
 
|-
 
|-
|rowspan="2" | '''Coins of Wisdom/War'''
+
|rowspan="2" | '''Háború és bölcsesség érméi'''
|Item
+
|Tárgy
|align="center"|'''Coins of Wisdom/War'''<br>
+
|align="center"|'''Háború és bölcsesség érméi'''<br>
 
[[File:currency_coins_of_wisdom.png|50px]] [[File:currency_coins_of_war.png|50px]]
 
[[File:currency_coins_of_wisdom.png|50px]] [[File:currency_coins_of_war.png|50px]]
|align="center"|'''Coins of Wisdom/War'''<br>[[File:currency_coins_of_wisdom.png|50px]] [[File:currency_coins_of_war.png|50px]]
+
|align="center"|'''Háború és bölcsesség érméi'''<br>[[File:currency_coins_of_wisdom.png|50px]] [[File:currency_coins_of_war.png|50px]]
 
|-
 
|-
 
|Effect&nbsp;
 
|Effect&nbsp;
|align="center"|Amount does not scale with world speed.<br>
+
|align="center"|A mennyiséget nem érinti a világ sebessége.<br>
|align="center"|Amount scales with world speed. <br>(Maximum multiplier: 4)  
+
|align="center"|A mennyiség a világ sebességéhez igazodik. <br>(Maximum szorzó: 4)  
 
|-
 
|-
|rowspan="2" | '''Improved Resource Production'''
+
|rowspan="2" | '''Feljavított nyersanyag termelés'''
|Item
+
|Tárgy
|align="center"|'''Improved Resource Production'''<br>[[File:Resource_boost_wood.png|50px]] [[File:Resource_boost_stone.png|50px]] [[File:Resource_boost_iron.png|50px]]
+
|align="center"|'''Feljavított nyersanyag termelés'''<br>[[File:Resource_boost_wood.png|50px]] [[File:Resource_boost_stone.png|50px]] [[File:Resource_boost_iron.png|50px]]
|align="center"|'''Improved Resource Production'''<br>[[File:Resource_boost_wood.png|50px]] [[File:Resource_boost_stone.png|50px]] [[File:Resource_boost_iron.png|50px]]
+
|align="center"|'''Feljavított nyersanyag termelés'''<br>[[File:Resource_boost_wood.png|50px]] [[File:Resource_boost_stone.png|50px]] [[File:Resource_boost_iron.png|50px]]
 
|-
 
|-
 
|Hatás
 
|Hatás
|align="center"|Production increased by 50% per effect.  
+
|align="center"|Termelés növekmény hatásonként 50%.  
|align="center"|Production increased by 250% per item level.
+
|align="center"|Termelés növekmény 250% tárgy szintenként.
 
|-
 
|-
|rowspan="2" |'''Reduced Construction Time'''
+
|rowspan="2" |'''Csökkentett építési idő'''
|Item
+
|Tárgy
|align="center"|'''Accelerated Construction'''<br>[[File:Building_order_boost.png|50px]]
+
|align="center"|'''Felgyorsított építkezés'''<br>[[File:Building_order_boost.png|50px]]
|align="center"|'''Efficient Architects (rare, epic)'''<br>
+
|align="center"|'''Hatékony építészek (ritka, nagyszabású)'''<br>
 
[[File:Rare_building_order_boost.png|50px]] [[File:Epic_building_order_boost.png|50px]]  
 
[[File:Rare_building_order_boost.png|50px]] [[File:Epic_building_order_boost.png|50px]]  
 
|-
 
|-
 
|Hatás
 
|Hatás
|align="center"|30% reduction in construction time.<br>Affects construction processes started after activation.
+
|align="center"|30%-kal csökkentett építkezési idő.<br>Az aktiválást követően kiadott építési parancsokra vonatkozik.
|align="center"|25%/50% reduction for construction time.<br>Affects construction processes currently running or initiated during effect duration.
+
|align="center"|25%/50%-kal csökkenti az építkezési időt.<br>Az aktiválás előtt és a hatás alatt kiadott építkezési parancsokra vonatkozik.
 
|-
 
|-
|rowspan="2" |'''Reduced Recruitment Time'''
+
|rowspan="2" |'''Csökkentett kiképzési idő'''
|Item
+
|Tárgy
|align="center"|'''Accelerated Recruitment'''<br>[[File:Unit_order_boost.png|50px]]
+
|align="center"|'''Felgyorsított kiképzés'''<br>[[File:Unit_order_boost.png|50px]]
|align="center"|'''Reduced Recruitment Times (rare, epic)'''<br>[[File:Rare_unit_order_boost.png|50px]] [[File:Epic_unit_order_boost.png|50px]]  
+
|align="center"|'''Csökkentett kiképzési idő (ritka, nagyszabású)'''<br>[[File:Rare_unit_order_boost.png|50px]] [[File:Epic_unit_order_boost.png|50px]]  
 
|-
 
|-
 
|Hatás
 
|Hatás
|align="center"|30% reduction in recruitment time.<br>Affects recruitment processes started after activation.
+
|align="center"|30%-kal csökkenti a kiképzési időt.<br>Az aktiválás után kiadott parancsokra érvényes.
|align="center"|25%/50% reduction for recruitment time.<br>Affects recruitment processes currently running or initiated during effect duration.
+
|align="center"|25%/50%-kal csökkenti a kiképzési időt.<br>Az aktiválás előtt és során kiadott parancsokat érinti.
 
|-
 
|-
|rowspan="2" |'''Improved Attack'''
+
|rowspan="2" |'''Feljavított támadás'''
|Item
+
|Tárgy
|align="center"|'''Improved Attack'''<br>[[File:attack_boost.png|50px]]
+
|align="center"|'''Feljavított támadás'''<br>[[File:attack_boost.png|50px]]
|align="center"|'''Improved Attack (rare, epic)'''<br>[[File:Rare_attack_boost.png|50px]] [[File:Epic_attack_boost.png|50px]]
+
|align="center"|'''Feljavított támadás (ritka, nagyszabású)'''<br>[[File:Rare_attack_boost.png|50px]] [[File:Epic_attack_boost.png|50px]]
 
|-
 
|-
|Effect
+
|Hatás
|align="center"|10% bonus on attack power.  
+
|align="center"|10% bónusz harci erő.  
|align="center"|10/20% bonus on attack power.  
+
|align="center"|10/20% bónusz harci erő.  
 
|-
 
|-
|rowspan="2" |'''Improved Defense'''
+
|rowspan="2" |'''Feljavított védelem'''
|Item
+
|Tárgy
|align="center"|'''Improved Defense'''<br>[[File:defense_boost.png|50px]]
+
|align="center"|'''Feljavított védelem'''<br>[[File:defense_boost.png|50px]]
|align="center"|'''Improved Defense (rare, epic)'''<br>[[File:Rare_defense_boost.png|50px]] [[File:Epic_defense_boost.png|50px]]
+
|align="center"|'''Feljavított védelem (ritka, nagyszabású)'''<br>[[File:Rare_defense_boost.png|50px]] [[File:Epic_defense_boost.png|50px]]
 
|-
 
|-
 
|Hatás
 
|Hatás
|align="center"|5% bonus on defensive power.
+
|align="center"|5% bónusz védelmi erő.
|align="center"|5%/10% bonus on defensive power.  
+
|align="center"|5%/10% bónusz védelmi erő.  
 
|-
 
|-
|rowspan="2" |'''Forced Loyalty'''
+
|rowspan="2" |'''Kikényszerített hűség'''
|Item
+
|Tárgy
|align="center"|'''Forced Loyalty'''<br>[[File:Forced_loyalty.png|50px]]
+
|align="center"|'''Kikényszerített hűség'''<br>[[File:Forced_loyalty.png|50px]]
|align="center"|'''n/a'''<br>&nbsp;
+
|align="center"|'''nem elérhető'''<br>&nbsp;
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
|Effect
+
|Hatás
|align="center"|available
+
|align="center"|elérhető
|align="center"|No longer exist<br>(no use with Battle point villages)
+
|align="center"|Többé nem érhető el<br>(nincs értelme a harci pont alapú falvaknál)
 
|}
 
|}
  
Any of the shown effects with rare or epic versions can no longer be stacked with their regular counterparts. Upon activation of a more powerful effect (normal < rare < epic) players are prompted to confirm that the existing effect will be overridden with a more powerful one.  
+
A fenti hatások esetén a ritka és a nagyszabású hatások nem adódnak össze többé. Aktiváláskor az erősebb hatás elnyomja a gyengébbet (normál < ritka < nagyszabású), a játékosokat tájékoztatjuk, ha felül akarják írni a gyengébb hatást.  
  
Apart from the effects shown, this also applies to select other effects that cannot be obtained through island quests: Heightened Senses and Divine senses, Improved resource production (rare, epic) and Improved favor production (rare, epic).
+
A felsorolt hatásokon kívül ez olyan hatásokra is vonatkozik, amelyeket nem szigetküldetések során lehet megszerezni, pl. isteni érzékelés vagy kiélesedett érzék, illetve feljavított nyersanyag termelés (ritka, nagyszabású).
  
 
= Egyéb módosítások =  
 
= Egyéb módosítások =  
  
Along with the aforementioned changes to difficulty levels and rewards, additional adjustments have been made to the user interface, some of the quest objectives and specifically the negative effects that can be activated as quest objectives.  
+
A korábban említett változások mellett, amelyek a nehézséget és jutalmat érintik, további módosításokat hajtottunk végre a kezelői felületen, néhány küldetés célon és kiemelten azon negatív hatásokon, amelyet küldetés során lehet beszerezni.  
  
 
== Küldetés célok ==  
 
== Küldetés célok ==  
376. sor: 373. sor:
 
|-
 
|-
 
|align="center"|[[File:Wood_production_penalty.png]]  
 
|align="center"|[[File:Wood_production_penalty.png]]  
|align="center"|-10%
+
|align="center"|-30%
 
|align="center"|-50%
 
|align="center"|-50%
 
|-
 
|-
 
|align="center"|[[File:Stone_production_penalty.png]]
 
|align="center"|[[File:Stone_production_penalty.png]]
|align="center"|-10%
+
|align="center"|-30%
 
|align="center"|-50%
 
|align="center"|-50%
 
|-
 
|-
 
|align="center"|[[File:Iron_production_penalty.png]]
 
|align="center"|[[File:Iron_production_penalty.png]]
|align="center"|-10%
+
|align="center"|-30%
 
|align="center"|-50%
 
|align="center"|-50%
 
|-
 
|-

A lap jelenlegi, 2017. június 13., 21:19-kori változata

A sziget küldetések azon szigeteken érhetőek el, amelyeken farm falvak vannak. Ezek a küldetések lehetővé teszik, hogy szintednek megfelelő kihívásokkal szembesülj, illetve, hogy ezek megoldásáért jutalmakban részesülsz. Ezek lehetnek tárgyak vagy háború/bölcsesség érméi, melyet hőseid szintjének növeléséhez kellenek.

2017 márciusa és májusa között átdolgoztuk a rendszert, hogy a játék minden stádiumában érdekes maradjon a küldetés a játékosoknak.

A változások összefoglalása

A finomítás fő célja az volt, hogy a rendszer jobban idomuljon ahhoz, hogy a játékosok igényei megváltoznak, ahogy egyre nagyobbak lesznek (játékos stádium). Szeretnénk, ha a küldetések akkor is kihívásokkal teliek lennének, és a jutalmak is értékesebbek. Emellett ki kellett iktatni néhány kellemetlenséget vagy blokkoló tényezőt, továbbá az egész kinézetét módosítani szerettük volna, hogy könnyebben kezelhetőbb és érthetőbb legyen.

Lépések

A változásokat több lépcsőben vezettük be, hogy lehetőségünk legyen a tesztelésre és meg tudjuk hallgatni a játékosok visszajelzését. Egyes lépcsők csak a béta világokon voltak aktívak, míg mások már élő világokban is bevezetésre kerültek.

Első lépés

Első lépésként lehetővé tettük, hogy mitológiai egységet is lehessen küldeni a küldetésbe, ha egységeket kért, illetve módosítottuk az érmék számítási rendszerét, hogy a világ sebességét is figyelembe vegye, továbbá az egység erősítések skálázásán módosítottunk, hogy kiegyenlítettebb legyen.

További módosításokat hajtottunk végre a tekintetben, hogy miként határozzuk meg a küldetés nehézségét. Csak a legnagyobb város pontszáma számít a szigeten, így újonnan alapított kis városok nem befolyásolják a nehézséget, így a jutalmak értékét sem.

Második lépés

Második elemként módosítottunk a nehézségen, hogy a játékos stádiumát is figyelembe vegye. A cél az volt, hogy jobb egyensúlyt érjünk el kihívás és jutalom tekintetében. 250,000 ponttól új kihívások és jobb jutalmak várnak rád.

A jobb egyensúly érdekében módosítottunk több játékon belüli hatást, pl. nyersanyag bónuszok így később is értékesek lehetnek. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden jutalom értékes legyen a játék több helyzetében is, hogy ne csak néhány adott küldetésjutalomra hajtsanak az emberek.

Harmadik lépés

Itt azt az algoritmust módosítottuk, amely a gyakoriságot határozza meg, így pl. ha valaki sokáig nem lépett be, egyből vár már rá egy megoldandó küldetés.

Negyedik lépés

A begyűjtött visszajelzésekre fókuszálva a hatásokat akként írtuk át, hogy az értékeik ne adódjanak össze, hanem csak a legerősebb legyen aktív, mert különben túl erősek voltak együtt alkalmazva.

Ötödik lépés

Ezzel a lépéssel fogjuk majd (a jövőben) a küldetéseket a küldetés listába olvasztani. Onnantól majd nem kell az áttekintőket nézegetni, hogy van-e küldetés, vagy a szigeteket bújni, hanem egyből látni lehet. - ez a lépés még nem valósult meg, de folyamatban van.

Összehasonlító táblázat

Az egyes változtatások a tárgyak, számítások és hatások tekintetében elég hosszú, de az alábbi lista áttekintést nyújt arra nézve, hogy mire számíthatsz.


Elem Régi rendszer Új rendszer
Küldetés cél: küldj egységeket Mitológiai lények nem küldhetőek.

A cél arra kér, hogy adott mennyiségű egységet küldj el a célba.

Mitológiai lények elküldhetők.

A cél arra kér, hogy adott lakosság igényű egységet küldj.

Szigetküldetések nehézségének számolása Nehézséget a szigeten lévő városok átlagpontja határozta meg. A szigeten lévő legnagyobb pontszámú sziget pontja határozza meg.
Küldetéseknél lehetségesek a nehézségi szintek 18 24
Játékos stádium szintek 3 4
Küldetések megjelenési intervalluma 2, 4 vagy 8 óra

A játékos stádiumától függően.

2, 4, 8 vagy 12 óra

A játékos stádiumától függően.

Küldetések, mikor 24 órája nem léptél be Csak az adott idő elteltével jelent meg. Legalább egy küldetés ott lesz bejelentkezés után.
Egyszerre elérhető küldetések száma 10 6
Egyszerre elfogadott küldetések maximum száma 4 3
Terület, ahol láthatod, hogy elérhető egy küldetés Város áttekintő és sziget Város áttekintő, sziget és küldetés lista

Általános változtatások

Egyes elemek változása azon jutalmakat is érinti, amelyek a játék több területén is elérhetőek, nem csak a szigetküldetések során.

Elemek

Az alábbi tárgyak, elemek értékeit módosítottuk, amikor szigetküldetés révén szerzed meg őket. Ez azonban nem érinti őket, ha promóció vagy bolt révén jutsz hozzájuk. Illetőleg eltérő érme mérték számlálót vezettünk be a szigetküldetésekor.

Elem Régi rendszer Új rendszer
Instant favor.png Szorzó: Elem szintje Szorzó: Elem szintje, játékos stádiuma
Unit movement boost.png Hossz: 30 perc elem szintenként Hossz: 60 perc elem szintenként
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png Currency coins of both.png Szorzó: Elem szint Szorzó: Elem szint, világ sebesség
Instant resources wood.png Instant resources stone.png Instant resources iron.png Instant resources all.png Szorzó: Elem szint, világ sebesség Szorzó: Elem szint,

világ sebesség, játék stádium

Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png Resource boost all.png 50% hatásonként 250% elem szintenként

Erősítések számítása

Az egység erősítések alapértékét megnöveltük, hogy egyensúlyban maradjon a játék minden stádiumában, ám a kapott egységek hasonlítsanak a korábban szerzett értékekre.

Tárgy Alapérték (régi) Alapérték (új)
Unit training boost slinger.png 4 6
Unit training boost hoplite.png 4 5
Unit training boost archer.png 4 6
Unit training boost sword.png 4 6

Az alábbiak szerint határozzuk meg az értékeket: alapérték*világ sebesség*játékos stádium faktor.

Nehézségi szintek és jutalmak

A szigetküldetés kiigazításának fő célja, hogy biztosítsuk, a küldetések a játék minden stádiumában azonos módon kihívást nyújtanak és jutalmakat biztosítanak. Ezért nagy hangsúly volt a nehézség beállításán és a jutalmak nehézséghez rendelésén.

Küldetés nehézség

A küldetés nehézségét a játékos stádiumának szintje és a szigeten található legnagyobb pontszámú városának stádiumának szintje határozza meg.

Játékos stádiumának szintje Szerzett pontok (régi) Szerzett pontok (új)
1 <10,000 <10,000
2 10,000-49,999 10,000-49,999
3 >50,000 50,000-249,999
4 nem áll rendelkezésre >250,000

Korábban csak három stádium volt, de ezt most négyre emeltük. Emellett bevezettünk 10 kihívási szintet, hogy az egyes küldetések jutalmát jobban meg tudjuk határozni.

Továbbá immár nem a sziget városainak átlag pontszáma számít, hanem a legnagyobb városé, az alapján határozzuk meg a nehézséget.

Küldetés nehézségi faktor Átlagos pont (régi) Legnagyobb pontszámú város (új)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 nem áll rendelkezésre >14999

A küldetés nehézségét az alábbi képlet szerint számoljuk: játékos stádiumának szintje * küldetés nehézségi faktora.

Jutalmak változásai

Minden küldetésnek értékesnek kell lennie, mindegy, hogy mely játék stádiumban jársz.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy milyen jutalmak jártak régen és mire cseréltük le / módosítottuk őket.

Jutalom Típusa Jutalom (régi) Jutalom (új)
Háború és bölcsesség érméi Tárgy Háború és bölcsesség érméi

Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png

Háború és bölcsesség érméi
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png
Effect  A mennyiséget nem érinti a világ sebessége.
A mennyiség a világ sebességéhez igazodik.
(Maximum szorzó: 4)
Feljavított nyersanyag termelés Tárgy Feljavított nyersanyag termelés
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Feljavított nyersanyag termelés
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Hatás Termelés növekmény hatásonként 50%. Termelés növekmény 250% tárgy szintenként.
Csökkentett építési idő Tárgy Felgyorsított építkezés
Building order boost.png
Hatékony építészek (ritka, nagyszabású)

Rare building order boost.png Epic building order boost.png

Hatás 30%-kal csökkentett építkezési idő.
Az aktiválást követően kiadott építési parancsokra vonatkozik.
25%/50%-kal csökkenti az építkezési időt.
Az aktiválás előtt és a hatás alatt kiadott építkezési parancsokra vonatkozik.
Csökkentett kiképzési idő Tárgy Felgyorsított kiképzés
Unit order boost.png
Csökkentett kiképzési idő (ritka, nagyszabású)
Rare unit order boost.png Epic unit order boost.png
Hatás 30%-kal csökkenti a kiképzési időt.
Az aktiválás után kiadott parancsokra érvényes.
25%/50%-kal csökkenti a kiképzési időt.
Az aktiválás előtt és során kiadott parancsokat érinti.
Feljavított támadás Tárgy Feljavított támadás
Attack boost.png
Feljavított támadás (ritka, nagyszabású)
Rare attack boost.png Epic attack boost.png
Hatás 10% bónusz harci erő. 10/20% bónusz harci erő.
Feljavított védelem Tárgy Feljavított védelem
Defense boost.png
Feljavított védelem (ritka, nagyszabású)
Rare defense boost.png Epic defense boost.png
Hatás 5% bónusz védelmi erő. 5%/10% bónusz védelmi erő.
Kikényszerített hűség Tárgy Kikényszerített hűség
Forced loyalty.png
nem elérhető
 
Hatás elérhető Többé nem érhető el
(nincs értelme a harci pont alapú falvaknál)

A fenti hatások esetén a ritka és a nagyszabású hatások nem adódnak össze többé. Aktiváláskor az erősebb hatás elnyomja a gyengébbet (normál < ritka < nagyszabású), a játékosokat tájékoztatjuk, ha felül akarják írni a gyengébb hatást.

A felsorolt hatásokon kívül ez olyan hatásokra is vonatkozik, amelyeket nem szigetküldetések során lehet megszerezni, pl. isteni érzékelés vagy kiélesedett érzék, illetve feljavított nyersanyag termelés (ritka, nagyszabású).

Egyéb módosítások

A korábban említett változások mellett, amelyek a nehézséget és jutalmat érintik, további módosításokat hajtottunk végre a kezelői felületen, néhány küldetés célon és kiemelten azon negatív hatásokon, amelyet küldetés során lehet beszerezni.

Küldetés célok

Az alábbi célokat gazdagítottuk békés és agresszív megoldásokhoz:

Cél Változás területe Régi Új
Csapatok küldése Elküldendő egység típusok Normál egységek Normál és mitológiai egységek
Szükséges egységszám Fix egységszám Fix lakosigény
Legyőzendő egységek Legyőzendő egységek száma Fix érték (nehézség alapján) Világ sebesség függő (Sebesség^0.8)
Zsákmány megoszlás Az első, aki támadja, az kapja a legtöbbet Mindenki azonos zsákmányt kap
Védekezés Egységek, amiket ki kell védeni Fix érték (nehézség alapján) Világ sebesség függő (sebesség^0.8)
Várakozás Idő 5 perc - 9 óra 4-16 óra


A feladatok, ahol negatív hatást kell eltűrni úgy módosultak, hogy kisebb hatásuk legyen a támadásra és védekezésre, ám nagyobb a nyersanyag termelésre.

Negatív hatás Régi érték Új érték
Wood production penalty.png -30% -50%
Stone production penalty.png -30% -50%
Iron production penalty.png -30% -50%
Attack penalty.png -30% -20%
Defense penalty.png -30% -10%
Loyalty loss.png -10% óránként Továbbiakban nem elérhető

(Harci pont alapú rendszerben nincs jelentősége)

Emellett nem lehet, hogy azonos küldetésben egyszerre jelenjenek meg: támadj, ill. küldj egységeket. Ez azért van, hogy lehessen úgy városod, hogy ott csak hajókat tartasz, mégis részt tudsz venni velük a szigetküldetésekben. Támadás és védekezés küldetések lehetnek egyszerre, mivel a védekezést úgy is meg lehet oldani, hogy máshonnan küldesz a városba védelmet.

Küldetések megjelenése és korlátok

A küldetések pihenési idejét kiigazítottuk. A játékban lévő stádiumod alapján az új küldetések megjelenési ideje lehet 2, 4, 8 vagy 12 óra. Emellett úgy módosítottuk a működési hátteret, hogy ha 24 órán át nem voltál játékban, akkor mindig legalább egy küldetés várjon rád.

Az egyszerre maximum elérhető sziget küldetések számát 10-ről 6-ra csökkentettük. Emellett az eddigi 4 helyett egyszerre csak 3 küldetést tudsz elfogadni.

Felhasználói felület

A sziget küldetéseket a küldetés listába kapcsoljuk be, így egy látásra mindent tudni róluk majd.

600px-Iq interface.png

Ebből kifolyólag a nyitott küldetéseket már nem jelenítjük meg a jobb felső sarokban.