Poszeidón

Innen: Wiki Grepolis HU
Jump to navigation

Poszeidón

Poszeidón

Poszeidón Zeusz testvére. Amikor Kronoszt Zeusz letaszította a trónról és az istenek felosztották egymás között a világot, Poszeidón a vizek feletti uralmat nyerte el. A hajósok - hogy jóindulatát elnyerjék - lovakat áldoztak neki.


Poszeidón egy alkalommal fellázadt ura és testvére, Zeusz ellen. Ezért Zeusz azzal büntette, hogy a halandókat kellett szolgálnia. Poszeidón ekkor építette meg a trójai vár falát.


Odüsszeusz a trójai győzelmet követően önteltségével magára haragította a tengerek urát, így Poszeidón ígéretet tett neki, hogy soha nem hagyja azt, hogy a győztes csata után hazaérjen. Haragját fokozta, amikor Polüphémoszt, az isten fiát Odüsszeusz megvakította. A halandó hányattatásai azonban meglágyították az isten szívét, és sok év tengeri kalandozás után hazaengedte őt.


 • Poszeidón uralja a küklopszokat és a hidrákat.


 • A varázslatok közül a tenger ajándéka, a tenger hívása, a tengeri vihar, a földrengés az, amivel ő segítségedre lehet.Mítikus lényei


Küklopsz

Küklopsz

Az első küklopszok Gaia és Uranosz gyermekei voltak. Születésükkor apjuk - csúfságukat elviselni nem bírván - a tartaroszba vetette őket, ahonnan azonban Kronosz segítségével kiszabadultak. Kronosz sem sokáig viselhette a szabadon lévő küklopszokat, hatalmát egyre jobban féltve a tartaroszba küldte ismét egykori támogatóit. Zeusz felismerve hatalmas erejüket, maga mellé állította őket az apja elleni harcban.

A küklopszok Héphaisztosz segédjeiként az olümposzi istenek fegyvereit kovácsolva írták be magukat a mítoszok lényei közé. Kezük munkáját viselik Zeusz villámai, Poszeidón szigonya, valamint Hádész sisakja. A küklopszok egyszemű óriások, parittyáikkal hatalmas távolságokat képesek áthidalni, a lándzsákkal szemben azonban védtelenek.


Összefoglaló:

Képzéséhez 12. szintű templom szükséges.

Erőforrás-igény Támadó/védelmi érték Egyéb infó
Népesség Fa Kő Ezüst Isteni Áldás Fegyver Típusa Támadási Érték Ütőfegyver elleni védelem Szúrófegyver elleni védelem Távolságifegyver elleni védelem Kapacitás Sebesség
40 2000 4200 3360 360 Távolsági 756 (18,9) 945 (23,63) 10 (0,25) 1310 (32,75) 320 (8) 8

(A fenti táblázat harci adatainál zárójelben az egy lakosra vetített értékek találhatók.)

Hidra

Hidra
A hidra kígyóra emlékeztető, ám számtalan fejjel bíró tengeri szörny. Héraklész egyik próbaként a hidrával kellett végeznie. Az egyetlen olyan próba volt, ahol Zeusz félisten fia segítség nélkül elbukott volna, a hidra minden levágott feje helyére ugyanis kettő nőtt. Héraklész a levágott fejeket azonban barátja tanácsára fáklyával égette meg a levágott fejek helyét, és így azok nem nőttek vissza. Az utolsó, halhatatlan fejjel a hős úgy végzett, hogy azt sziklák alá temette.


Összefoglaló:

Képzéséhez 22. szintű templom és kikötő szükséges. (tengeri egység)

Hidra
Erőforrás-igény Támadó/védelmi érték Egyéb infó
Népesség Fa Kő Ezüst Isteni Áldás Támadási Érték Védelmi Érték Szállítási Kapacitás Sebesség
50 5400 2800 3800 400 1000 (20) 715 (14,3) 0 8

(A fenti táblázat harci adatainál zárójelben az egy lakosra vetített értékek találhatók.)

Istenek küldötte

Istenek küldötte.jpg
Néha megesik, hogy az Istenek kiválasztanak egy magányos harcost és megáldják. Innentől kezdve a fegyvere az Istenek akaratát teljesíti be.

Az Istenek küldötte minden Istenség által gyártható mitológiai egység.Összefoglaló:

Képzéséhez 1. szintű templom szükséges.

Istenek küldötte
Erőforrás-igény Támadó/védelmi érték Egyéb infó
Népesség Fa Kő Ezüst Isteni Áldás Fegyver Típusa Támadási Érték Ütőfegyver elleni védelem Szúrófegyver elleni védelem Távolságifegyver elleni védelem Kapacitás Sebesség
3 0 0 0 15 Ütő 35 (11,6) 20 (6,6) 20 (6,6) 20 (6,6) 5 (1,6) 16

Varázslatai

A tenger ajándéka:

A tenger ajándéka


Fát mos a víz a város partjaira. Poszeidón jó oldalát mutatja. • A város 800 fát kap.
 • Városra varázsolható.
 • Áldáspont-igény: 25
 • Korlát a használatában nincs.


A tenger hívása:

A tenger hívása


Erős hullámok verik a partot, az építőmunkásokat elönti a vágy, hogy kövessék a tenger hívását. • A kikötő termelése 1-szeres szerveren 12 órára, 2-szeres sebességű szerveren 6 órára, 3-szoros sebességű szerveren 4 órára az áldás után kiadott építési parancsok tekintetében 100%-kal nő.
 • Városra varázsolható.
 • Áldáspont-igény: 80
 • Korlát a használatában: amíg le nem járt egy városon a meghatározott idő, addig nem tehető újra az adott városra az áldás.Földrengés:

Földrengés


A föld megmozdul és megremeg, a városfal nagy darabjait nyeli el a mélység. • A városfal 1-3 szintet esik.
 • Városra varázsolható.
 • Áldáspont-igény: 350
 • Korlát a használatában: földrengést 1-szeres sebességű szerveren négyóránként, 2-szeres sebességű szerveren kétóránként, 3-szoros sebességű szerveren 1 óra 20 perces időközökkel lehet csak egy adott városra küldeni.Tengeri vihar:

Tengeri vihar


Poszeidón felemelkedik és hullámaival a hajókat veri. Ez nem a tengerészek napja. • Elpusztítja a célseregben a hadihajók 10-30%-át.
 • Seregre varázsolható.
 • Áldáspont-igény: 280
 • Korlát a használatában: nem alkalmazható a seregen lévő állandó varázslattal egyidejűleg, továbbá kétszer ugyanarra a seregre nem küldhető.


Istenek
Zeusz
Isten1.png
Poszeidón
Isten2.png
Héra
Isten3.png
Athéné
Isten4.png
Hádész
Isten5.png
Artemisz
Isten6.png


Vissza a kezdőlapra
Jó játékot kíván: a Grepolis csapata!